Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení
AU: Chlubna, Zdeněk — Vašák, Josef
PU: Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 30 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: ergonomie ; hygiena práce ; pracoviště
PT: směrnice
AB: Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro odvozování rozměrů z antropometrických měření a jejich aplikace v uspořádání pracovních míst u stacionárních strojních zařízení. Je založena na současných ergonomických poznatcích a antropometrických měřeních. Specifikuje prostorové požadavky pro obsluhu zařízení při běžném provozu a pro polohy vsedě a vstoje.
SG: OVI: K 12974
AN: MED00200707      DT: 191112
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1