Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Endometrial Receptivity Analysis - nástroj ke zvýšení podílu implantovaných embryí v programu asistované reprodukce
AU: Hromadová, Lenka — Tokareva, Irina — Veselá, Kateřina, 1966- — Trávník, Pavel, 1947- — Veselý, Jan, 1957-
CI: Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti. 2019, roč. 84, č. 3, s. 177-183. ISSN: 1210-7832; 1805-4455 (elektronická verze).
LA: cze          RT: články
DE: dospělí ; endometrium (cytologie, metabolismus) ; ženské pohlaví ; fertilizace in vitro (metody) ; lidé ; menstruační cyklus (účinky léků) ; lidé středního věku ; implantace embrya (genetika, imunologie) ; těhotenství ; retrospektivní studie ; sekvenční analýza RNA ; hormonální substituční terapie ; mikro RNA
AB: Úvod: Pro pozitivní výsledek in vitro fertilizace je klíčová úspěšná implantace embrya. Endometrium je však pro embryo receptivní jen v krátkém časovém úseku, toto tzv. implantační okno detekuje molekulárně diagnostická metoda ERA (Endometrial Receptivity Analysis). Cíl studie: Zjistit, u jakého podílu pacientek bylo v době provedení ERA jejich endometrium nereceptivní a u jakého podílu z nich jsme následně po identifikaci implantačního okna zaznamenali klinické těhotenství. Typ studie: Retrospektivní studie. Název a sídlo pracoviště: REPROMEDA Biology Park, Klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky, Brno. Metodika: Studovali jsme soubor 85 pacientek, které v období od srpna 2015 do října 2018 podstoupily vyšetření ERA. Celkem 74 z nich absolvovalo ERA z důvodu předchozího selhání implantace embrya, průměrný počet neúspěšných kryoembryotransferů (KET) byl v této skupině 2,5, u 11 pacientek byla ERA provedena z preventivních důvodů již před prvním KET. V rámci všech KET bylo přeneseno vždy jen jedno euploidní embryo. Celkem 48 pacientek bylo na ERA či KET připravováno v nativním menstruačním cyklu, 37 v cyklu hormonální substituční terapie (HRT). Zajímalo nás, jaký podíl žen měl v době provedení ERA nereceptivní endometrium a následně zastoupení těch, které otěhotněly po transferu embrya do nově identifikovaného personalizovaného implantačního okna. Spočítali jsme, kolik personalizovaných kryoembryotransferů (pKET) bylo průměrně potřeba k dosažení gravidity. Výsledky: Celkem 31 z 85 (36,5 %) pacientek mělo po první ERA endometrium v nereceptivní fázi. V nativním cyklu to bylo 13 ze 48 žen (27,1 %): pět mělo endometriumprereceptivní, tři časně receptivní, dvě ženy pozdně receptivní a tři ženy postreceptivní. V HRT cyklu mělo nereceptivní endometrium 18 ze 37 žen (48,6 %): u 12 žen bylo endometrium v prereceptivní fázi, u čtyř ve fázi časně receptivní, u jedné v pozdně receptivní a u jedné ženy ve fázi postreceptivní. pKET absolvovalo celkem 26 žen z celkových 31 s původně nereceptivním endometriem a otěhotnělo 18 z nich (69,2 %). V nativním cyklu otěhotnělo 6 z 11 žen (54,5 %), v HRT cyklu 12 z 15 žen (80,0 %). Pro vznik klinického těhotenství bylo třeba provést v průměru 1,5 pKET. Závěr: Zjistili jsme posun implantačního okna u více než jedné třetiny žen a po personalizovaném transferu do receptivního endometria následné klinické těhotenství u 69,2 % z nich. Tento výsledek podporuje individuální přístup k pacientům v programu in vitro fertilizace mimo jiné při časování embryotransferu po identifikaci pWOI (personalizovaného implantačního okna).
SG: NLK: A 4086 ; neváz. 310
LI: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2019-3-7/endometrial-receptivity-analysis-nastroj-ke-zvyseni-podilu-implantovanych-embryi-v-programu-asistovane-reprodukce-113043 - Meditorial
AN: bmc19026044      DT: 201907
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK