Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 12. 11. 2018. Ostrava : Sagir, 2018. 400 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm. ISBN: 978-80-7488-319-4.
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 6
Medvik libraries 6