Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 12. 11. 2018
PU: Ostrava : Sagir, 2018. 400 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: práce (zákonodárství a právo) ; hygiena práce (zákonodárství a právo) ; řízení bezpečnosti (zákonodárství a právo) ; zohlednění rizika (zákonodárství a právo) ; ochrana veřejného zdraví
PT: právní předpisy ; zákony
AB: Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Nakladatelská anotace. Kráceno
IN: ISBN: 978-80-7488-319-4
SG: OVI: Sp 2137
AN: MED00196826      DT: 181204
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 6
Medvik libraries 6