Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Český překlad tezauru Medical Subject Headings a možnosti jeho využití
AU: Maixnerová, Lenka, 1972- — Bouzková, Helena, 1962- — Kříž, Filip, 1977-
CI: MEDSOFT .. : sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. ISSN: 1803-8115; 80-86742-12-1; 978-80-86742-00-7; 978-80-86742-22-9; 978-80-904326-0-4; 978-80-904326-0-4; 978-80-904326-7-3; 978-80-86742-38-0; 978-80-90600-42-3; 978-80-906004-7-8; 978-80-86742-72-7; 978-80-906004-9-2; 978-80-86742-47-2; 978-80-86742-48-9; 978-80-86742-51-9; 978-80-86742-55-7. 2015, s. 126-139. ISSN: 1803-8115; 80-86742-12-1; 978-80-86742-00-7; 978-80-86742-22-9; 978-80-904326-0-4; 978-80-904326-0-4; 978-80-904326-7-3; 978-80-86742-38-0; 978-80-90600-42-3; 978-80-906004-7-8; 978-80-86742-72-7; 978-80-906004-9-2; 978-80-86742-47-2; 978-80-86742-48-9; 978-80-86742-51-9; 978-80-86742-55-7. Literatura
LA: cze          RT: články, článek ve sborníku
DE: lidé ; terminologie jako téma ; Medical Subject Headings
AB: V medicíně existuje celá řada mezinárodních klasifikačních systémů a slovníků, které slouží k různým účelům. Mezi nejvýznamnější patří např. MKN - Mezinárodní klasifikace nemocí, SNOMED, MeSH, LOINC - Logical Observations Identifiers Names and Codes. Dlouhodobě jsou do českého jazyka překládány pouze MKN a MeSH. Pro potřeby přenosu medicínských informací z různých klasifikací a slovníků mezi informačními systémy začaly být vytvářeny konverzní nástroje. V roce 1986 byl v National Library of Medicine (NLM), USA vytvořen Unified Medical Language System (UMLS), který integruje různé biomedicínské slovníky (Metathesaurus). Metathesaurus obsahuje i dva české zdroje: MSHCZE (MeSH Czech) a MDRCZE (MedDRA Czech). Tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) je slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Jeho producentem je NLM, USA. Překlad do českého jazyka zajišťuje Národní lékařská knihovna (NLK) již od roku 1977. Pro překlad NLK využívá webovou aplikaci NLM MeSH Translation Maintenance System. Slovník má hierarchickou strukturu, základem je 16 kategorií. Základní jednotkou tezauru je deskriptor, který obsahuje koncepty (preferované a nepreferované) a k nim vážící se synonyma. Slovník je aktualizován 1x ročně. NLK překládá záhlaví deskriptoru, preferované i nepreferované koncepty a doplňuje česká synonyma, od roku 2010 se do českého jazyka překládají i definice termínů. NLK nevytváří pouze nové překlady, pravidelně reviduje a doplňuje i starší deskriptory, snahou je, aby překlady odpovídaly aktuální české terminologii. Český překlad verze 2015 obsahuje 27.455 deskriptorů, 9.883 nepreferovaných konceptů, 21.357 viz odkazů a 2.931 definic. Český překlad je využíván lékařskými knihovnami pro zpracování a vyhledávání biomedicínských informací, je využíván pro zpracování národní bibliografie Bibliographia medica Čechoslovaca, a je možné jej přímo integrovat do knihovnických systémů. Slovník MeSH je možné používat za účelem analýzy, popisu nebo překladu informačních zdrojů, případně jej integrovat do webových aplikací. Další možnosti využití jsou zejména pro výzkumné (např. automatická indexace biomedicínských textů, morfologie, syntax, sémantika) a výukové účely. NLK distribuuje MeSH ve formátech XML, ISO Marc 21 a ISO Unimarc. Pravidelné aktualizace MeSH-CZ odebírá okolo 20 organizací. Český překlad je volně dostupný prostřednictvím portálu Medvik, jehož producentem je NLK, na adrese www.medvik.cz/bmc sekce Prohlížení.
SG: NLK: K 90417
LI: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2015/Medsoft_2015.pdf - plný text volně přístupný
AN: bmc15015055      DT: 201504
Clipboard
Further actions