Cover & TOC
Document type
abstrakta
abstrakta
Document record
Source: BMČ - články

PRAŠKO, Ján — LÁTALOVÁ, Klára — KAMARÁDOVÁ, Dana, et al. Chronobiologické nálezy u pacientů s bipolární poruchou v průběhu mánie a v průběhu deprese. Psychiatrie (Praha, Print), 2014, roč. 18, Suppl. 1, s. 62. ISSN: 1211-7579. Číslo grantové zprávy: NT11474.
Clipboard
Further actions
Digital library