Results:
Help

Event Count
184
nesprávné profesionální chování
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 184
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020. 39 stran : ilustrace ; 30 cm.
Očkovanie v špeciálnych situáciách. 2., prepracované a rozšírené vydanie. Praha : Mladá fronta, 2019. 2019, s. 22-29. 978-80-204-4324-3.
Některá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkající se lékařů : K ukládání trestů za usmrcení nebo újmu na zdraví z nedbalosti
Tempus medicorum (Olomouc). 2017, roč. 26, č. 7-8, s. 36-38. ISSN: 1214-7524.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 184
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
adherence pacienta chybná diagnóza chybná zdravotní péče důvěrnost informací ekonomické oddělení nemocnice ekonomika a organizace zdravotní péče etický kodex etika farmaceutická etika podnikání farmaceuti finanční podpora finanční revize konflikt zájmů kongresy jako téma kontrola léčiv a omamných látek lékaři lékařská etika lékařský personál lékařský personál nemocniční lékové předpisy nemocniční záznamy nesprávné profesionální chování náklady na zdravotní péči ochrana zájmů pacientů organizace a řízení ošetřovatelská péče ošetřovatelství praktické personál - řízení pilotní projekty pojištění zdravotní všeobecné politika zdravotní - programy poskytování zdravotní péče pracoviště primární prevence profesionální etika práva pacientů právní odpovědnost právní vědy průzkumy a dotazníky přidělování zdravotní péče příčina smrti revize kvality lékařské péče služby preventivní péče smlouvy společenská kontrola formální společnosti společnosti lékařské vakcinace vztahy mezi lékařem a pacientem vztahy mezi ošetřovatelkou a pacientem vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem zajištění kvality zdravotní péče zanedbání povinné péče zdravotnická zařízení zdravotnický personál zdravotní pojištění zdravotní sestry zpětné morální hodnocení zákonodárství farmaceutické zákonodárství jako téma zákonodárství lékařské zákonodárství lékové záznamy jako téma ústavy pro duševně nemocné řízení nemocnice řízení veřejného zdraví
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Document type Help
články 161
monografie 20
knihy 19
článek ve sborníku 7
abstrakta 2
disertace 1
kapitola 1
more... filter