Results:
Help

Event Count
2022
hodnotící studie
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 2022
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 2022
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
B - Organismy
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
ELISA analýza přežití analýza selhání vybavení bakteriologické techniky balónková koronární angioplastika biologické modely biosenzitivní techniky chromatografie kapalinová design vybavení diagnostické techniky molekulární diferenciální diagnóza dvojitá slepá metoda dávka záření elektroforéza kapilární farmakoterapie fraktury - fixace vnitřní hmotnostní spektrometrie hodnocení léčiv hodnocení rizik hodnotící studie jako téma interpretace statistických dat klinické laboratorní techniky klinické zkoušky, fáze III jako téma kohortové studie kombinovaná farmakoterapie koronární angiografie kultivační média kvantitativní polymerázová řetězová reakce limita detekce magnetická rezonanční tomografie mortalita multicentrické studie jako téma následné studie pilotní projekty plošný screening polymerázová řetězová reakce počítačová rentgenová tomografie prediktivní hodnota testů prognóza prospektivní studie průzkumy a dotazníky průřezové studie randomizované kontrolované studie jako téma referenční standardy reprodukovatelnost výsledků retrospektivní studie rizikové faktory sekvenční analýza DNA senzitivita a specificita spektrometrie hmotnostní - ionizace laserem za účasti matrice statistika jako téma stenty studie proveditelnosti studie případů a kontrol stupeň závažnosti nemoci techniky in vitro techniky typizace bakterií testování materiálů ultrasonografie vysokoúčinná kapalinová chromatografie výsledek terapie zobrazování trojrozměrné zraková ostrost
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 1981
BMČ - články 1948
katalogy Medvik 74
filter
Document type Help
články 1876
knihy 74
monografie 74
článek ve sborníku 72
abstrakta 72
filter