Results:
Help

Event Count
4202
poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4202
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Bez podmínek : metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy
1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 219 stran : ilustrace ; 24 cm.
Kazuistiky z pediatrie. 2., přeracované a doplněmé vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. 2020, s. 267-274. ISBN: 978-80-7345-667-2 (brožováno).
Nemoci v těhotenství a řešení vybraných závažných peripartálních stavů. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, [2020]. 2020, s. 235-241. 978-80-271-2009-3.
2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. 244 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm.
Jessenius
V říši hladových duchů : blízká setkání se závislostí
Praha : PeopleComm, 2020. 528 stran : ilustrace ; 24 cm.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4202
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


B - Organismy
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 3928
BMČ - články 3469
katalogy Medvik 733
filter
Document type Help
články 3329
monografie 637
knihy 613
článek ve sborníku 165
abstrakta 111
časopisy / seriály 96
recenze 59
more... filter