Results:
Help

Event Count
22449
Česká republika
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 22449
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách)
2., přepracované a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 170 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm.
Učebnice Právnické fakulty MU ; sv. č. 552
Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, minimální mzda, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : redakční uzávěrka 22. 3. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 144 stran : tabulky ; 25 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo 1430
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : platové poméry zaměstnanců, katalog prací, minimální mzda, zaručená mzda, příplatek za ztížené pracovní prostředí : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 22. 3. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 224 stran : tabulky ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1429
Majetek státu : v teorii a praxi
Vydání první. Praha : Leges, 2021. 352 stran ; 21 cm.
Teoretik
Vydání první. Praha : Motto, 2021. 170 stran : ilustrace ; 21 cm.
Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : nový zákon o náhradním výživném : redakční uzávěrka 22. 2. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 288 stran : ilutrace, formuláře, tiskopisy ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo 1425
Předpisy související s občanským zákoníkem : změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021, nový zákon o evidenci skutečných majitelů změny zákona o vyvlastnění : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu - veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 15
Ostrava : Sagit, 2021. 160 stran : formuláře ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1424
Životní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, , GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma a další - celkem 28 zákonů : nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, zásadni zmény zákona o obalech a vodního zákona, změny mnoha dalších předpisů : redakční uz
Ostrava : Sagit, 2021. 816 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo 1422
Zákoník práce : změny zákoníku práce od 1. 1. 2021 : rejstřík : redakční uzávěrka 1. 2. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 144 stran ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1421
Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020
Ostrava : Sagit, 2021. 383 stran : formuláře, tiskopisy, tabulky ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ;
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 22449
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 21355
BMČ - články 19323
katalogy Medvik 3126
filter
Document type Help
články 18718
monografie 2761
knihy 2758
článek ve sborníku 939
abstrakta 404
časopisy / seriály 364
kapitola 201
more... filter