Results:
Help

Event Count
3453
počítačová rentgenová tomografie
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 3453
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 3453
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
anamnéza angiografie biopsie bronchoskopie chirurgie operační chirurgie trávicího traktu chybná diagnóza diagnostické techniky a postupy diagnostické techniky neurologické diagnostické zobrazování diferenciální diagnóza digitální subtrakční angiografie drenáž dávka záření echokardiografie elektrokardiografie embolizace terapeutická endoskopie endovaskulární výkony farmakoterapie fraktury - fixace vnitřní histologické techniky hodnocení rizik imunohistochemie jednofotonová emisní výpočetní tomografie katetrizace katetrizační ablace klinické laboratorní techniky koronární angiografie laparoskopie laparotomie magnetická rezonanční angiografie magnetická rezonanční spektroskopie magnetická rezonanční tomografie miniinvazivní chirurgické výkony mozková angiografie nefrektomie neurochirurgické výkony následné studie ortopedické výkony pooperační péče pozitronová emisní tomografie počítačová rentgenová tomografie prediktivní hodnota testů prognóza prospektivní studie protokoly antitumorózní kombinované chemoterapie radioisotopová scintigrafie radioterapie rentgendiagnostika rentgendiagnostika hrudníku reprodukovatelnost výsledků retrospektivní studie rizikové faktory senzitivita a specificita staging nádorů statistika jako téma stenty stereotaktické techniky stupeň závažnosti nemoci tomografie emisní počítačová trombolytická terapie ultrasonografie výsledek terapie zobrazování trojrozměrné časná diagnóza
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
L - Informační vědy
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 3345
BMČ - články 3300
katalogy Medvik 153
filter
Document type Help
články 3047
abstrakta 167
monografie 150
článek ve sborníku 136
knihy 126
kapitola 86
grantové zprávy 21
more... filter