Results:
Help

Event Count
2240
senzitivita a specificita
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 2240
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
[Lyon] : World Health Organization, 2020. 46 stran : ilustrace, grafy.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 2240
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
ELISA ROC křivka analýza selhání vybavení biopsie design vybavení diagnostické techniky a postupy diagnostické techniky molekulární diagnostické zobrazování diagnóza počítačová diferenciální diagnóza dávka záření echokardiografie elektroforéza kapilární elektrokardiografie falešně negativní reakce falešně pozitivní reakce hmotnostní spektrometrie hodnocení rizik imunoanalýza imunohistochemie incidence interpretace obrazu počítačem interpretace statistických dat jednofotonová emisní výpočetní tomografie kalibrace klinické laboratorní techniky kohortové studie kolonoskopie koronární angiografie kvantitativní polymerázová řetězová reakce lineární modely magnetická rezonanční tomografie následné studie odběr biologického vzorku odchylka pozorovatele okultní krev plocha pod křivkou plošný screening polymerázová řetězová reakce polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí pozitronová emisní tomografie počítačová rentgenová tomografie prediktivní hodnota testů prenatální diagnóza prevalence prognóza prospektivní studie průtoková cytometrie průzkumy a dotazníky radioisotopová scintigrafie reagenční soupravy diagnostické referenční hodnoty referenční standardy reprodukovatelnost výsledků retrospektivní studie rizikové faktory senzitivita a specificita staging nádorů statistika jako téma studie případů a kontrol stupeň závažnosti nemoci sérologické testy ultrasonografie ultrasonografie dopplerovská vylepšení obrazu vysokoúčinná kapalinová chromatografie výsledek terapie zobrazování trojrozměrné časná diagnóza
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
J - Technologie, průmysl a zemědělství
L - Informační vědy
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 2229
BMČ - články 2212
katalogy Medvik 28
filter
Document type Help
články 2107
abstrakta 92
článek ve sborníku 46
monografie 28
grantové zprávy 14
kapitola 13
knihy 12
more... filter