Results:
Help

Event Count
4085
plošný screening
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4085
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Česká gynekologie. 2020, roč. 85, č. 4, s. 236-243. ISSN: 1210-7832; 1805-4455 (elektronická verze).
Nemoci v těhotenství a řešení vybraných závažných peripartálních stavů. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, [2020]. 2020, s. 173-178. 978-80-271-2009-3.
Informační příručka ke COVID-19 : publikovaná na webových stránkách IFCC (Mezinárodní federace klinické chemie a laboratorní medicíny)
[Praha] : Česká internistická společnost, 2020. 2 nečíslované strany : ilustrace.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 4085
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
BMČ 4010
BMČ - články 3895
katalogy Medvik 190
filter
Document type Help
články 3658
monografie 188
článek ve sborníku 188
abstrakta 187
knihy 128
grantové zprávy 50
kapitola 50
more... filter