Results:
Help

Event Count
364
ošetřovatelská etika
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 364
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Urologie pro praxi. 2020, roč. 21, č. 1, s. 44-47. ISSN: 1213-1768; 1803-5299 (elektronická verze).
Bioetické konference MSKA Olomouc. První vydání. Olomouc : Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s., 2019. 2019, s. 67-71. ISBN: 978-80-904075-4-1 (brožováno).
Klinická etika : praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně
8. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 225 stran ; 25 cm + 1 volný list.
1. vydání. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. 67 stran ; 30 cm.
Zdravotnictví a medicína. 2017, roč. 2017, č. 3 (Sestra), s. 30. ISSN: 2336-2987.
Sestra (Praha). 2017, s. 30. ISSN: 1210-0404.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 364
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
Světová zdravotnická organizace bioetická témata bioetika dlouhodobá péče duševní zdraví důstojnost lidského života etický kodex etika eutanazie geriatrické ošetřovatelství informovaný souhlas pacienta interpretace statistických dat jednotky intenzivní péče klinická etika kvalita zdravotní péče kvalita života lidská práva lékaři lékařská etika ochrana zájmů pacientů odmítnutí terapie pacientem onkologické ošetřovatelství ošetřovatelská diagnóza ošetřovatelská etika ošetřovatelská péče ošetřovatelský proces ošetřovatelský výzkum ošetřovatelství ošetřovatelství - výzkum vyhodnocovací ošetřovatelství na operačním sále ošetřovatelství v psychiatrii paliativní péče porodní asistentky poskytování zdravotní péče postoj ke smrti postoj zdravotnického personálu profesionální etika práva pacientů právní odpovědnost právní vědy průzkumy a dotazníky péče o pacienta péče o pacienty v kritickém stavu péče o umírající péče v hospici resuscitační péče rizikové faktory role ošetřovatelky rozhovory jako téma sociální práce soukromí statistika jako téma vztahy mezi lékařem a pacientem vztahy mezi ošetřovatelkou a pacientem vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem zdravotnické služby pro staré lidi zdravotnický personál zdravotničtí pracovníci zdravotní sestry zdravotní sestry v klinické praxi zdraví - znalosti, postoje, praxe zákonodárství lékařské zákonodárství nemocniční zákonodárství ošetřovatelské
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa