Results:
Help

Event Count
158
Novinky
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 158
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
1. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2021. 96 stran : ilustrace ; 21 cm.
Pedagogika
Vydání první. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021. 141 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm.
Učební texty Univerzity Karlovy
Praha : Maxdorf, 2021. 88 stran : ilustrace ; 19 cm.
Jessenius
Źivot s narcisem : více než příručka pro srážku s psychopatem
První vydání. Praha : Lucie Jandová, 2021. 124 stran : ilustrace ; 22 cm.
Co nás má naučit koronavirus : proč dochází k pandemiím a jak nás může zachránit ekologická medicína a posilování přirozené imunity
Vydání první. Olomouc : Fontána, [2021]. 249 stran ; 21 cm.
Správní právo - zvláštní část : (v příkladech a otázkách)
2., přepracované a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 170 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm.
Učebnice Právnické fakulty MU ; sv. č. 552
Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, služební hodnocení, osobní příplatek, minimální mzda, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona o státní službě : redakční uzávěrka 22. 3. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 144 stran : tabulky ; 25 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo 1430
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : platové poméry zaměstnanců, katalog prací, minimální mzda, zaručená mzda, příplatek za ztížené pracovní prostředí : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 22. 3. 2021
Ostrava : Sagit, 2021. 224 stran : tabulky ; 24 cm.
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1429
Kvalitní život s tinnitem : i přes to, že máte TINNITUS, můžete mít v hlavě ticho!
Praha : Primedia E-launch LLC, 2021. 78 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm.
Uvolňování fascií : fyziologické podklady a tréninkové principy, využití v týmových a vytrvalostních sportech a uplatnění v rámci prevence a rehabilitace
2. vydání. Olomouc : Poznání, [2021]. 186 stran : ilustrace ; 23 cm.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 158
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
B - Organismy
C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
katalogy Medvik 158
BMČ 123
filter
Document type Help
knihy 158
monografie 154
časopisy / seriály 3
filter