Refine results help
Language
čeština 11
angličtina 1
filter
Country
Česko 11
filter
Results:
Help

Event Count
11
001.2
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 11
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
1. vydání. Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. 75 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm.
1. vydání. Praha : Grada, 2017. 280 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, noty, faksimile ; 24 cm.
1. vydání v českém jazyce. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2016]. 131 stran : barevné ilustrace ; 23 cm.
Monografie ; 28
Vydání 1.. Praha : Academia, 2015. 397 stran ; 20 cm.
1. vyd.. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. 60 s. : il., 1 mapa ; 21 cm.
Člověk a strach : strach v antropologických perspektivách
Vyd. 1.. Praha : Togga, 2013. 216 s. : il. ; 22 cm.
Andrias. v. 3
Vyd. 1.. Praha : Grada, 2013. 317 s. : il., portréty ; 24 cm.
Psyché
Vyd. 1.. Praha : Pressto Publishing, 2012. 192 s. : il. ; 21 cm.
Zamlčené rány : otázky sexuálního zneužívání v katolické církvi
Vyd. 1.. Praha : Portál, 2011. 212 s. ; 21 cm.
Od vědy k bohu : fyzikova cesta do mystéria vědomí
Vyd. 1.. Praha : Dybbuk, 2008. 108 s. ; 21 cm.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 11
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
nos
C - Nemoci
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
katalogy Medvik 11
BMČ 9
filter
Document type Help
monografie 11
knihy 11
filter