Results:
Help

Event Count
84
616.89
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 84
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Schizofrenie je svinstvo, mami! : o životě s duševní nemocí mé dcery
Praha : Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., [2020]. 159 stran ; 21 cm.
Vydání 2. přepracované. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020. 185 stran ; 21 cm.
Monografie
První vydání. Praha : Pointa, 2020. 88 stran : ilustrace ; 16 cm.
Jak žít s neurózou : o neurotických poruchách a jejich zvládání
5. rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 216 stran : ilustrace ; 21 cm.
Ztráta spojení : odhalte pravé příčiny deprese
Vydání první. V Bratislavě : NOXI s.r.o., 2020. 407 stran ; 21 cm.
Psychopatologie : nauka o nemocech duše
3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2020. 430 stran : ilustrace ; 24 cm.
Psyché
Jídlo není nepřítel : skutečné příběhy anorexie s komentářem a vysvětlením psycholožky Elišky Nehybkové
V Praze : Grada, 2020. 293 stran ; 19 cm.
Druhé, aktualizované vydání. Praha : Galén, [2020]. 236 stran : ilustrace ; 21 cm.
Poruchy osobnosti v 21. století : diagnostika v teorii a praxi
Vydání první. Praha : Portál, 2020. 238 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm.
ÁDÉHÁDĚ : jak na emoce dětí s ADHD
1. vydání. Praha : Raabe, [2020]. 126 stran : ilustrace ; 21 cm.
Dobrá škola
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 84
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


C - Nemoci
D - Chemikálie a léčiva
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
J - Technologie, průmysl a zemědělství
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa
Database
katalogy Medvik 84
BMČ 73
filter
Document type Help
monografie 84
knihy 84
filter