Results:
Help

Event Count
301
37.016
<< back to fulltext result               < step back   use results
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 301
 • >
 • >>
 • Help
 • Display:
 • Sort by:
 • Records on page:
Vydání: první. Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. 185 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 30 cm.
1. vydání. V Praze : C.H. Beck, 2021. xxvii, 510 stran ; 25 cm.
Academia iuris
3. aktualizované vydání. Praha : Leges, 2021. 512 stran ; 21 cm.
Student
1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 231 stran : ilustrace ; 21 cm.
Zapojení zvířat do zoorehabilitace : skripta pro studenty
Vydání: první. V Praze : Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2021. 149 stran : ilustrace ; 21 cm.
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 654 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm.
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 535 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm.
Biofyzika : pro zdravotnické a biomedicínské obory
2., doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 295 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm.
Závislosti : pro psychologické obory
Vydání 1.. Praha : Grada, 2021. 280 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm.
Psyché
Vydání první. Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. 188 stran : barevné ilustrace ; 30 cm.
 • Mark:
 • <<
 • <
 • 1-10 of 301
 • >
 • >>
 • top
Refine results using Medical Subject Headings
Query: top  Help


A - Anatomie
C - Nemoci
E - Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje
F - Psychiatrie a psychologie
G - Jevy a procesy
H - Obory a povolání
I - Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy
K - Humanitní vědy
L - Informační vědy
M - Lidé
N - Zdravotní péče
V - Publikační charakteristiky
Z - Geografická místa