Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Clarke, Jacob Augustus Lockhart, 1817-1880
Note Biographic
Britský fyziolog a neurolog.
See
Clarke, J. Lockhart, 1817-1880
Record number
xx0200535
Persistent link
Source of Verification

Chvátal, A.: Výzkum struktury nervové tkáně III: od Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869) k Ludwigovi Mauthnerovi (1840–1894). Československá fyziologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 52-72. (autoritní forma, profesní data)
LC (Names), cit. 5. 1. 2016 (záhlaví, odkaz viz)
Display format