Portrait
Display Documents Help
vše 29
publikace autora 29
primární autor 10
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Stará, Veronika
Note Biographic
MUDr., pediatrička (Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole, Praha).
Affiliation
Department of Pediatrics 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Motol
Affiliation
Kardiologická ambulance, Pediatrická klinika, FN Motol, Praha
Affiliation
Novorozenecké oddělení s JIRP, Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika – 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika UK 2. LF a FNM, Praha
Affiliation
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Pediatrickáklinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Record number
xx0141582
Persistent link
Source of Verification

Stará, V.: Abstinenční syndrom novorozence a kojence a jeho léčba. Pediatrie pro praxi, 2009, roč. 10, č. 6, s. 382-384. ()
www(Pediatrická klinika fakultní nemocnice v Motole), cit. 21. 9. 2011 (profesní data)
Display format