Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace o autorovi 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mansfield, P., 1933-2017
Note Biographic
Britský biofyzik, univerzitní profesor, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu (2003), výzkumník v oblasti zobrazování magnetickou rezonancí (MRI).
See
Mansfield, Peter, 1933-2017
Link
Link
Record number
xx0077107
Persistent link
Source of Verification

LC (Names), cit. 2. 4. 2013 (autoritní forma, odkaz viz, datum narození)
Nobelova cena za fyziologii a medicínu 2002 a 2003 [editoři Cyril Höschl, František Šťastný] ()
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 13. 2. 2017 (biografické údaje, datum úmrtí)
www(University of Nottingham), cit. 2. 4. 2013 ()
Display format