Portrait
Display Documents Help
vše 89
publikace autora 89
primární autor 16
Editor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hatala, Robert, 1955-
Note Biographic
Prof. MUDr., CSc. slovenský kardiolog (oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a SZU v Bratislavě).
Affiliation
Department of Rhythm Disorders, Slovak Institute of Cardiovascular Disorders, Bratislava
Affiliation
Národný ústav srdcovocievnych chorôb, a.s., Bratislava
Affiliation
National cardiovasc. Inst, Bratislava
Affiliation
National Cardiovascular Institute, Bratislava
Affiliation
NÚSCH - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava
Affiliation
NÚSCH a.s. a Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Affiliation
NUSCH, Bratislava
Affiliation
Oddelenie artymií a kardiostimulácie NÚSCH, Bratislava
Affiliation
Oddelenie artymií a kardiostimulácie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Record number
xx0063161
Persistent link
Source of Verification

Hatala, R.: Klinický význam arytmií v diagnostickom zhodnotení synkopálnych stavov - kardiologicko-neurologické implikácie. ()
www(Predstavitelia - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.). (datum narození)
Display format