Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace autora 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Říhová, Lenka
Note Biographic
DiS., lektorka a pedagogická pracovnice se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra. Autorka publikací z oboru.
Record number
osa20211126240
Persistent link
Source of Verification

Vítovcová, Irena - Říhová, Lenka ... et al.: ProCit o autismu, 2021 (autoritní forma)
www(ProCit), cit. 17. 9. 2021 (biografické údaje)
Display format