Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Bateson, Gregory, 1904-1980
Note Biographic
syn anglického genetika Williama Batesona. Americký biolog, antropolog a psycholog. Prováděl kulturně antropologický výzkum na ostrově Bali, ve čtyřicátých letech 19. stol. přispěl k formování kybernetiky a teorie komunikace. Na nejrůznější vědní obory aplikuje epistemologii, přispěl k rodinné a systemické terapii popisem komunikačního kontextu schizofrenního onemcnění - dvojná vazba (double-blind)
Record number
ola2002152157
Persistent link
Source of Verification

B.P. Keeney: Aesthetic of change ()
LC (Names) ()
www(Lawrence University Appleton) ()
Display format