Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace o autorovi 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Wertheimer, Max, 1880-1943
Note Biographic
PhD, univerzitní profesor; psycholog, zakladatel gestalt psychologie; v roce 1933 odešel z Evropy do USA.
Link
Record number
nlk20010095572
Persistent link
Source of Verification

Hoskovec, J., Hoskovcová, S. Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Praha: Portál, 2000. (autoritní forma)
Adamec, J.: Náš krajan Max Wertheimer - ke kořenům rodu. Československá psychologie, 2017, roč. 61, č. 3, s. 308-310. (datum a místo narození, datum úmrtí, biografické údaje)
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 13. 3. 2018 (profesní data)
Display format