Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Papin, Denis, 1647-1712
Note Biographic
Lékař, fyzik. Vynálezce Papinova hrnce (k vaření pod tlakem). Pokusy o pohybový stroj s použitím páry.
See
Papin, Denys, 1647-1712
Papin, Dionysius, 1647-1712
Record number
nlk20010092740
Persistent link
Source of Verification

Matoušek, O. Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy. Praha: SPN, 1954. ()
Ciba, 1939, č. 6. ()
Ciba, 1935, č. 2. ()
Display format