Portrait
Display Documents Help
vše 1
publikace o autorovi 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Petit, Jean Louis, 1674-1750
Note Biographic
Francouzský chirurg, patolog. Mj. zavedl turniket, kterým snižoval krevní ztrátu při amputacích končetin. Vydal r. 1723 "Traité des maladies des os".
Record number
nlk20010090831
Persistent link
Source of Verification

Vinař, J. Obrazy z minulosti českého lékařství. Praha: Státní zdrav. nakl., 1959. ()
Ackerknecht, E.H. Kurze Geschichte der Medizin. Stuttgart: Enke, 1959. ()
Foote, R. Varicone acins. ()
Display format