Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Blackwell, Elizabeth, 1821-1910
Note Biographic
Narozena 3. 2. 1821 v Bristolu (v Anglii). Lékařka, první žena na světě, která dosáhla doktorátu, a to na lékařské fakultě Geneva College v New Yorku dne 23. ledna 1849. Průkopnice medicínského studia žen a bojovnice za ženská práva. Po studiích odešla do Paříže, kde získala praxi porodní asistentky. Nastálo se ale usadila v Americe, kde si otevřela společně se svou sestrou Emilií (také lékařkou) ošetřovnu pro nemajetné ženy a děti. Publikovala knihy o nemocech a hygieně a také přednášela.
Record number
nlk20000085542
Persistent link
Source of Verification

Brooke, S. Ženy léčitelky. Ostrava: OLDAG, 1997. ()
Thorton, J.L., Audrey, J.M., Elaine, S.B. Select bibliography of medical biography. London: Library Association Chaucer House, 1961. ()
Váchová: Před 190 lety se narodila první americká lékařka. Zdrav. Nov., roč. 60, č. 3 (2011), s. 32. ()
Display format