Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Frisch, Karl von, 1886-1982
Note Biographic
Narozen 20. 11. 1886 ve Vídni, zemřel 12. 6. 1982 v Mnichově. Rakouský fyziolog, pod dlouhou dobu působil jako profesor zoologie v Mnichově. Považován za jednoho z nejvýznamějších německy mluvívích výzkumníků svého oboru. Zkoumal převážně smyslové vnímání včely medonosné a její dorozumívací schopnosti mezi sebou. Za svou činnost a objevy ve smyslové fyziologii, resp. etologii a psychologii zvířat získal v roce 1973, společně s Konradem Lorenzem a Nikolaasem Tinbergenem Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
Record number
nlk20000083423
Persistent link
Source of Verification

Junas, J. Průkopníci medicíny. Praha: Avicenum, 1977. (biografie, datum úmrtí)
Junas, J. Průkopníci medicíny. Praha: Avicenum, 1977. ()
Display format