Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Dausset, Jean, 1916-2009
Note Biographic
Francouzský lékař, imunolog, imunohematolog. Nositel Nobelovy ceny (1980).
Link
Record number
nlk20000082219
Persistent link
Source of Verification

Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985. ()
BNF, cit. 22. 3. 2012 (rok úmrtí)
Display format