Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Abel, John Jacob, 1857-1938
Note Biographic
Americký biochemik a fyziolog.
Record number
nlk20000079996
Persistent link
Source of Verification

Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985. ()
Display format