Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Arenberger, Petr, 1958-
Note Biographic
Narozen 4. 12. 1958 v Praze. Prof. MUDr., DrSc., MBA, dermatovenerolog, od roku 2001 přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK v Praze. Zabývá se molekulární biologií a kožní ultrastrukturou, konkrétně receptorovu analýzou na keratinocytech, Langerhansových buňkách, melanocytech a leukocytech z tkáňových kultur. Dále zkoumá vliv zevních faktorů na změny na receptorové úrovni. Vypracoval metodiku orientačního stanovování počtu receptorů v kůži pomocí imunofluorescence a imunoperoxidázových technik. Poprvé popsal přítomnost cytokinu RANTES v kůži. Objevil defekt receptorů pro hlavní kožní zánětlivý mediátor - kyselinu 12 (S)-hydroxyeikosatetraenovou na keratinocytech pacientů s psoriázou a vysvětlil jeho patogenetické důsledky. Publikuje v oboru.
Author's profile
Manželkou je dermatoložka, MUDr. Monika Arenbergerová (*1971).
Affiliation
-
Affiliation
Clinic of Dermatology, Faculty Hospital Kralovske Vinohrady and Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
ČDS ČLS JEP
Affiliation
ČDS ČLS JEP, z. s.
Affiliation
ČDS ČLS JEP, z.s.
Affiliation
ČDS ČLS, JEP, z.s.
Affiliation
Česká dermatovenerologická společnost
Affiliation
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Člen předsednictva České lékařské společnosti JEP
Affiliation
Department of Dermatology and Venereology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Faculty Hospital of Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatology, Charles University 3rd Medical Faculty, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatology, Charles University, Third Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague 10, Czech Republic. spyros@centrum.cz
Affiliation
Department of Dermatology, University Hospital Vinohrady Prague, and Charles University Third Medical Faculty, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague, Prague, Czech Republic. pa@avemedica.cz
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Charles University Prague, 3rd Medical Faculty.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University and Faculty Hospital of Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Faculty Hospital of Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital of Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague 10, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Dermatovenereology, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Dermatovenerology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Dermatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Dermatologische Klinik der 3. medizinischen Fakultät, Karls-Universität Prag, Šrobárova 50, 10034, Prag 10, Tschechische Republik. avemedica@email.cz
Affiliation
Dermatoveneroíogická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNK V Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 10
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 3. LFUK a FNKV
Affiliation
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK; Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FN KV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK v Praze
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika LFUK a UN Bratislava
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNLV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Dermatovenerologická klinika, FNKV, Praha
Affiliation
Dermatovenerologiká klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Affiliation
MBA, FCMA předseda ČDS ČLS JEP, z. s.
Affiliation
přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV a předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze
Affiliation
přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze, Praha 10
Affiliation
Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Předseda ČDS ČLS JEP
Affiliation
předseda ČDS ČLS JEP, z. s.
Affiliation
Předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP; přednosta Dermatologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP; přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Předseda Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
The Clinic of Dermatology and Venereology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Faculty Hospital of Kralovske Vinohrady, Prague
Affiliation
Third Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Charles University, Prague, Czech Republic.
Record number
nlk19990072992
Persistent link
Source of Verification

Skálová, A. Nejsme už závislí na kamenouhelném dehtu. Zdravotnické noviny, roč. 54, č. 41 (2005) , s. 24-25. ()
Who is.....? (v České republice). 2008, s. 35. (biografická a profesní data)
Display format