Portrait
Display Documents Help
vše 33
publikace autora 33
primární autor 23
Editor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Štěrbová, Dana, 1964-
Note Biographic
Narozena 1964. PhDr., PhD., psycholožka. V roce 1987 absolvovala obor odborná psychologie na FF UP v Olomouci a zde působí jako pedagožka. Práce z oboru, též se věnuje speciální pedagogice hendikepovaných dětí a sexualitou osob s mentálním postižením.
Affiliation
Faculty of Physical Culture of Palacký University in Olomouc
Affiliation
Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Katedra společenských věd v kinantropologii, Olomouc
Affiliation
Fakulta tělesné kultury v Olomouci, Katedra společenských věd v kinantropologii, Olomouc
Affiliation
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Affiliation
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc
Affiliation
Katedra kinantropologie a společenských věd, FTK, UP Olomouc; Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha, Olomouc
Record number
mzk2006331485
Persistent link
Source of Verification

Hluchoslepota /spoluautorka: D.Štěrbová ()
www(Univerzita Palackého v Olomouci) (profesní údaje)
www(Gymnasion) (rok narození)
Štěrbová: Sex se týká všech, i mentálně postižených. Můžeš, č. 5 (2011), s. 16-18. ()
Display format