Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Linhart, Aleš, 1964-
Note Biographic
Narozen 3. 4. 1964 v Praze. Profesor vnitřního lékařství (2005), MUDr., DrSc. (2001). Kardiolog. Od roku 1988 na II. interní klinice 1. LF UK v Praze, od roku 2005 tamní přednosta.
Author's profile
Manželka MUDr. Jana, roz. Oherová..
Affiliation
-
Affiliation
1. LF UK a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie
Affiliation
1. LF UK a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Praha
Affiliation
1. LF UK a VFN, II. interní klinika, Klinika kardiologie a angiologie
Affiliation
1. LF UK Praha
Affiliation
1. LF UK, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Praha
Affiliation
2 Department of Medicine - Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, U Nemocnice 2, Prague 2, 128 00, Czech Republic.
Affiliation
2. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
2. interní klinika - klinika kardioogie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
2. interní klinika 1. LF UK
Affiliation
2. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
2. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
2. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK v Praze
Affiliation
2. LF UK a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Praha
Affiliation
2Department of Internal Medicine, Cardiovascular Medicine, General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
2nd Department of Intemal Medicine, Cardiology and Angiology, General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Internal Cardiovascular Medicine, First Medical Faculty, Charles niversity in Prague and General University Hospital in Prague
Affiliation
2nd Department of Internal Cardiovascular Medicine, General Teaching Hospital and Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine - Cardiology and Angiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Prague
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, 1st Medical School, Charles Universtity, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, Cardiology and Angiology, First Faculty of Medicine, Charles University
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, Cardiology and Angiology, General teaching Hospita, Prague
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, Cardiology and Angiology, General Teaching Hospital, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Praha, Czech Republic.
Affiliation
2nd Department of internal medicine, General Teaching Hospital, First Medical faculty, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, General University Hospital and 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
2nd Department of Internal Medicine, General University Hospital, Prague, Czech Republic; 1st Faculty of Medicine of Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Medicine - Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Medicine - Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, U Nemocnice, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Medicine - Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Medicine - Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University of Prague and General University Hospital in Prague
Affiliation
2nd Department of Medicine, Department of Cardiovascular Medicine, General University Hospital and 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Department of Medicine, General University Hospital and 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Dept. of Internal Medicine, General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Internal Clinic - Clinic of Cardiology and Angiology, General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Medical Department - Clinical Department of Cardiology and Angiology, General Teaching Hospital and 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
2nd Medical Department, Clinical Department of Cardiology and Angiology, General University Hospital, 1st Medical Faculty, Charles University of Prague
Affiliation
2rd Department of Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic. Electronic address: alinh@lf1.cuni.cz.
Affiliation
Centrum plicní hypertenzi, II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
Affiliation
Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Clinical Department of Cardiology and Angiology, 1st Faculty of Medicine, 2nd Medical Department, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Clinical Department of Cardiology and Angiology, 2nd Medical Department, 1st Faculty of Medicine, Charles University
Affiliation
Czech Society of Cardiology, Brno, Czech Republic
Affiliation
Česká kardiologická společnost
Affiliation
Department of Internal Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Medicine II, General University Hospital Prague, Czech Republic
Affiliation
First Medical Faculty, Charles University, General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University, First Faculty of Medicine, General University Hospital, 2nd Department of Medicine - Department of Cardiovascular Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
I. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN v Praze, Praha
Affiliation
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. chirurgická klinika, kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha; II. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha, EUROmise-centrum kardio Praha
Affiliation
II. interní klinika – Kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika - kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze; Česká kardiologická společnost
Affiliation
II. interní klinika - Kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika - kardologie a angiologie 1. LF a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN; Česká kardiologická společnost
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika - Klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika 1. LF UK a VFN
Affiliation
II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze; Česká kardiologická společnost
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Centrum pro plicní hypertenzi, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardíologie a angiologie a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a l. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a LF UK. Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
II. interní klinika kardiologie aangiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice vPraze, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiologie VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika kardiolooíe a angiologie, VFN a LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
II. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. Interní klinika, klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
II. interní klinika, VFN Praha
Affiliation
II. interní klinika, VFN, Praha
Affiliation
II. interní klinika1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Komplexní kardiocentrum VFN; II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
Affiliation
Komplexní kardiovaskulární centrum, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
LF UK a VFN, Praha, II. interní klinika kardiologie a angiologie
Affiliation
Přednosta II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN
Affiliation
Předseda Koordinační oborové rady (KOR) univerzit, garant kardiologie na 1. LF UK
Affiliation
Second Department of Internal Medicine – Cardiology and Angiology, General University Hospital in Prague, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
Second Department of Internal Medicine – Cardiology and Angiology, General University Hospital, First School of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Second Department of Internal Medicine – Clinical Department of Cardiology and Angiology, First Faculty of Medicine and General University Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Second Department of Medicine – Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague
Affiliation
Second Department of Medicine, Department of Cardiovascular Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II interní klinika kardiologie a angiologie
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II. interní klinika kardiologie a angiologie
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Praha
Affiliation
výbor České kardiologické společnosti
Record number
mzk2003188958
Persistent link
Source of Verification

Doc. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Kardiofórum, 2003, 4, s. 42. ()
NK ČR ()
Who is...? (v České republice). 20098, s. 861. ()
Display format