Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Preiss, Marek, 1967-
Note Biographic
Narozen 1967. PhDr., PhD., klinický psycholog (Psychiatrické centrum Praha). Zabývá se neuropsychologií, posttraumatickými stresovými poruchami a poruchami osobnosti.
Affiliation
CEITEC MU Brno; NUDZ, Klecany
Affiliation
Department of Biochemistry & Brain Pathophysiology, Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic
Affiliation
Národní ústav duševnho zdraví, Klecany; University of New York in Prague
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), Klecany; Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika; University of New York in Prague, Česká republika
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; University of New York in Prag
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; University of New York in Prague
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; University of New York in Prague, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Praha; University of New York in Prague
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví; University of New York in Prague
Affiliation
Prague Psychiatric Center, and University of New York in Prague, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Czech Republic. preiss@pcp.lf3.cuni.cz
Affiliation
Prague Psychiatric Center; Center neuropsychiatric Studies
Affiliation
Psychiatric Centre Hospital Bohnice
Affiliation
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Prague; Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, University of New York in Prague
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha; University of New York in Prague, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, University of New York in Prague
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Národní ústav duševního zdraví; University of New York in Prague
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; University of New York in Prague
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; University of New York in Prague; Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; University of New York, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha-Bohnice
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha` Centrum neuropsychiatrických studií
Affiliation
Psychology Department, University of New York in Prague, Prague; National Institute of Mental Health, Klecany
Affiliation
University of New York in Prague a Psychiatrické centrum Praha
Affiliation
University of New York in Prague; Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
University of New York in Prague; Psychiatrické centrum Praha
Record number
mzk2002142240
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Preiss, M.: Diagnostika specifických poruch osobnosti ()
Display format