Corporation [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Státní zdravotní ústav
See
National Institute of Public Health
SZÚ
See Also
Note General
Státní zdravotní ústav byl obnoven r.1992. Dřívější název: Institut hygieny a epidemiologie (1971-1991).
Link
Record number
jo2002100023
Persistent link
Source of Verification

www(Státní zdravotní ústav), cit. 6. 12. 2013 ()
Display format