Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Zvěřina, Jaroslav, 1942-
Note Biographic
Narozen 18. 12. 1942 v Třebíči. Doc. MUDr., CSc., sexuolog, psychiatr (Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha).
Link
Affiliation
Kabinet sexuologie ILF, Praha
Affiliation
Sexuologická společnost ČLS
Affiliation
Sexuologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Sexuologický pstav 1. LF UK, Praha 2
Affiliation
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha, Česká republika
Affiliation
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF a VFN, Praha 2
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha; Sexuologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK a VNF, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK Praha 2, Česká republika
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha 2
Affiliation
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN
Affiliation
Sexuologický ústav FVL UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK v Praze
Affiliation
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Sexuologický ústav, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Sexuologický ústav. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Sexuologickýá ústav, 1. LF UK v Praze
Affiliation
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Sexuologický ústav, Praha
Record number
jn20000402765
Persistent link
Source of Verification

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. ze Sexuologického ústavu 1. LF a VFN. Nemocnice, 2003, č. 1, s. 42. ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 1773. ()
Display format