Portrait
Display Documents Help
vše 2
publikace autora 2
primární autor 2
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Durkheim, Émile, 1858-1917
Note Biographic
Francouzský sociolog. Etabloval sociologii jako samostatný vědecký obor a na univerzitě v Bordeaux založil v roce 1895 první katedru sociologie v Evropě
Record number
jn19990001927
Persistent link
Source of Verification

Jeho. Elementární formy náboženského života ()
NKC ()
On morality and society ()
Display format