Portrait
Display Documents Help
vše 5
publikace o autorovi 5
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
Note Biographic
Narodil se 17. prosince 1770 v Bonnu, zemřel v březnu 1827. Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů na pomezí klasicismu a romantismu.
See
Betchoven, Ljudvig van, 1770-1827
Record number
jn19990000607
Persistent link
Source of Verification

MZK (generální katalog) ()
NKC ()
Smyčcový kvartet A dur, op. 18, č. 5 ()
Display format