Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Šamberger, František, 1871-1944
Note Biographic
Narozen 12. 2. 1871 v Koutě na Šumavě, zemřel 9. 12. 1944. Prof. Dermatovenerolog. Roku 1918 přejímal kožní kliniku prof. Janovského v Praze. Zabýval se endokrinologií, patogenezí kožních onemocnění. Vypracoval vlastní systém klasifikace kožních chorob. Založil časopis Česká dermatologie, jejímž redaktorem byl od konce 1. ročníku po dobu 39 let.
Record number
jk01122471
Persistent link
Source of Verification

Významné osobnosti české medicíny II. Praha: Léčiva, 1997. ()
Portréty ÚZD, rešerše č. 33. ()
Prakt. lék., 1944, 24, 472. ()
Navrátil, M. Almanach českých lékařů. Praha: M. Navrátil, 1913. ()
Dermatologický sborník k 60-tým narozeninám 1931. ()
Čs. dermatol., 1946, 21, 157. ()
Časopis lékařů českých, 1931, 80, 284. ()
Časopis lékařů českých, 1931, 70, 225. ()
Časopis lékařů českých, 1944, 83, 1552. ()
Display format