Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Smékal, Vladimír, 1935-
Note Biographic
Narozen 15.2.1935 v Novém Jičíně. Prof. PhDr., CSc. Psycholog, logoped. Je profesorem na Masarykově univerzitě v Brně. Vystudoval psychologii a filozofii na Filozofické fakultě MU v Brně. Poté pracoval například jako psycholog Záchytného dětského domova Pardubice, vedl Stredisko pre psychodiagnostické pomôcky při VÚDPaP Bratislava či vědeckovýzkumné oddělení n.p. Psychodiagnostica. V letech 1990 - 1997 vedl Psychologický ústav FF MU v Brně. V roce 2000 založil Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, které do roku 2004 rovněž vedl. Zabývá se zejména psychologii osobnosti a vývojovou psychologii osobnosti, logoterapií a existenciální analýzou.
Affiliation
Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, FSS MU, Brno, ČR
Affiliation
Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, MU, Brno
Affiliation
Katedra Fakulty psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Katedra psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, Brno
Affiliation
MU, Fakulta sociálních studií, Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Brno
Affiliation
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Record number
jk01120029
Persistent link
Source of Verification

His Edward Babák. Nadace Universitas Masarykiana: Brno, 1997. ()
Smékal, V. Spiritualita a psychoterapie. Psychologie dnes, 2001, červenec-srpen, roč. 7, č. 7-8, s. 26-27. ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 1349. ()
Display format