Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Rosypal, Stanislav, 1927-2012
Note Biographic
Narozen 12. 6. 1927 ve Štúrovu (Slovensko), zemřel 22. 8. 2012. Prof. RNDr., DrSc., molekulární biolog (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno).
Link
Affiliation
Katedra genetiky a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česko
Record number
jk01102759
Persistent link
Source of Verification

PNP-LA ()
Doškař, J.: Zemřel prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej, 2012, roč. 53, č. 4, s. 192-193. (datum úmrtí, profesní data)
Display format