Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pelc, Hynek, 1895-1942
Note Biographic
Narozen 25. 2. 1895 ve Strakonicích, zemřel 2. 7. 1942 v Praze. Sociální lékař, průkopník sociologických a epidemiologických metod ve zdravotnictví a autor řady studií o zdravotním stavu české a slovenské populace. Po návratu z poznávacích pobytů v USA pracoval na ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. V roce 1928 se na lékařské fakultě UK stal docentem sociálního lékařství a v roce 1935 mimořádným profesorem. V roce 1926 přešel do Státního zdravotního ústavu a v roce 1929 se stal přednostou oddělení pro sociální hygienu, které od základu vybudoval. V roce 1935 byl jmenován, vedle své funkce v SZÚ, přednostou Ústavu sociálního lékařství lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v roce 1938 ředitelem SZÚ. V roce 1940, za německé okupace ČSR, byl zbaven funkce ředitele „Zdravotního ústavu Protektorátu Čechy a Morava". V době heydrichiády byl jako zanícený vlastenec a demokrat 13. června 1942 zatčen německou tajnou policií a na střelnici v Praze-Kobylisích zastřelen.
Author's profile
Jeho manželkou byla MUDr. Lila Navrátilová.
See
Pelc, Ignác, 1895-1942
Pelc, H. J., 1895-1942
Record number
jk01092422
Persistent link
Source of Verification

Bílek, V., Niklíček, L. Úvod do studia dějin zdravotnictví a sociálního lékařství. Praha: SPN, 1981. ()
Praktický lékař, 1965, 45/5, 200-. ()
Čs. zdravotnictví, 1965, 13/4, 210-12. ()
Časopis lékařů českých, 1946, 85, 1423. ()
Navrátil, M. Almanach českých lékařů. Praha: M. Navrátil, 1913. ()
Rural hygiene in Czechoslovakia, 1931 / H. J. Pelc (varianta jména)
ww(http://www.szu.cz/svi/PDF/zvlc_2005_historie_szu.pdf) (biografické a profesní údaje)
Display format