Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Klaus, Karel, 1898-1969
Note Biographic
Narozen 31.1.1898 v Hlinsku v Čechách, zemřel 21.6.1969 v Praze. Prof. MUDr., DrSc., gynekolog, porodník. Absolvent LF UK (1921), habilitoval 1930, profesorem byl v r.1946 byl jmenován se zpětnou platností od r. 1940. Od r.1923 na I. gynekologicko-porodnické klinice prof. Jerieho, v letech 1945-1968 jako přednosta. Má světovou prioritu ve výzkumu některých biochemických aspektů pohlavního cyklu, vytvořil vynikající učebnice z oboru porodnictví. V době květnové revoluce přebíral německé kliniky a ústavy. Za jeho neohrožený postoj za okupace i v květnové revoluci mu byl udělen Čs. válečný kříž. Publ. z oboru.
Affiliation
I. gynekologicko-porodnická klinika fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
Affiliation
Z I. gynaekologické kliniky university Karlovy
Affiliation
Z I. porodnické kliniky a z ústavu pro lučbu lékařskou Karlovy university. (Přednosta prof. dr. J. Jerie a zástupce přednosty doc. dr. O. Wagner.)
Record number
jk01060315
Persistent link
Source of Verification

Matoušek, M. O vývoji a současném stavu historie lékařství v Československu. Praha: SPN, 1957. ()
Časopis lékařů českých, 1973, 112/7, 222-223. ()
Časopis lékařů českých, 1969, 108/35, 1062-. ()
Čs. gynekologie, 1969, 34/7, 454-455. ()
Čs. gynekologie, 1968, 33/1-2, 174-175. ()
Bratislavské lekárske listy, 1968, 49/1/5, 603-604. ()
Čs. gynekologie, 1948, 13/1. ()
Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985. ()
Káš, S. Profesor MUDr. Karel Klaus Gynekolog a porodník. Praktický lékař, roč. 86, č. 5 (2006), s. 298-299. ()
Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939. Díl I., s. 267-268. ()
Lednová výročí. Zdrav. Nov. ČR., roč. 58, č. 4 (2009), s. 20 (datum úmrtí 24.6.1969)
Display format