Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Filip, Ladislav, 1898-1986
Note Biographic
Narozen 15.6.1898 v Praze-Libni, zemřel 29.11.1986 v Nymburku (pochován v Praze-Libni). MUDr. docent Karlovy univerzity (1946), lékař, kardiolog, dietolog. Promoval v r.1922. Spoluzakladatel a pak vedoucí lékař Léčebného a vyšetřovacího ústavu v Lázních Poděbrady (dnes Dětská léčebna dr. L. Filipa). Za války byl za odbojovou činnost vězněn v Malé pevnosti v Terezíně a v Norimberku.Po válce se stal předsedou Revolučního národního výboru v Poděbradech. Jeho úsilí o obnovení Rotary klubu, šíření skautingu či podíl na založení gymnázia s internátní výchovou (Kolej Jiříka z Poděbrad) jsou jen příkladem z mnoha aktivit, které pro rozvoj Poděbrad podnikal. Psal popularizační práce.
Record number
jk01031161
Persistent link
Source of Verification

Bleha, O. a kol. Doc. MUDr. Ladislav Filip zemřel. Čas. Lék. čes., roč. 126, č. 9 (1987), 288. ()
http://www.polabskemuzeum.cz/?L=1&ID=104 ()
Display format