Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Očkování pacientů s infekcí HIV / MUDr. Josef Chmelař, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D
Author
Chmelař, Josef
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové; Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Chlíbek, Roman, 1965-
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Kosina, Pavel
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové; Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Boštík, Pavel, 1965-
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Cited source
Vakcinologie (Praha). 2018, roč. 12, č. 3, s. 99-102. ISSN: 1802-3150.
Date of issue
2018
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 2499 ; neváz. 11
Record number
bmc19005209
Persistent link
MESH descriptor
lidé
vakcíny proti chřipce (terapeutické užití)
primární prevence
tetanus (prevence a kontrola)
vakcinace (metody)
vakcíny proti virové hepatitidě (terapeutické užití)
HIV infekce (imunologie)
hemofilové vakcíny (terapeutické užití)
počet CD4 lymfocytů
virová nálož (účinky léků)
pneumokokové vakcíny (terapeutické užití)
meningokokové vakcíny (terapeutické užití)
Genre
Parallel Title Proper
Vaccination in HIV-infected persons
Abstract
Očkování u HIV pozitivních osob je stále více diskutovanou a důležitou součástí péče o pacienty s touto infekcí. Tato skupina je oproti zdravé populaci ve větším riziku nákazy a těžkých průběhů řady preventabilních infekčních onemocnění a zároveň je zde větší riziko nedostatečné imunitní odpovědi po očkování a vedlejších postvakcinačních reakcí. Ke každému z těchto pacientů je v otázkách očkování třeba přistupovat individuálně, a dříve než se zahájí vlastní vakcinace, je nutné pečlivě zhodnotit aktuální počet CD4+ T lymfocytů a virovou nálož. Čím lepší je imunitní profil nemocného, tím lepší účinek vakcíny lze očekávat. U těžké imunosuprese je očkování často kontraindikováno. Po zahájení antiretrovirové terapie (ART) a zlepšení imunitního profilu lze očekávat lepší efekt vakcíny. Na očkování HIV pozitivních pacientů je třeba myslet ihned po stanovení této diagnózy a mělo by probíhat v rámci příslušných HIV center.
English Abstract
Vaccination in HIV-positive people is an important and increasingly discussed part of the care for patients with this infection. This group of patients is at higher risk of infectious diseases, many of which are preventable and may have a more severe course compared to the healthy population. There is also an increased risk of inadequate immune response and post-vaccination side-effects after vaccination. Each of these patients needs to be approached individually for vaccination, and the current CD4 + T lymphocyte count and viral load should be carefully evaluated prior to initiating vaccination. The better the immune profile of the patient, the better vaccine effect can be expected. In severe immunosuppression, vaccination is often contraindicated. After initiation of antiretroviral therapy (ART) and improvement of the immune profile, a better effect of the vaccine can be expected. The vaccination of HIV-positive patients should be considered immediately after diagnosis and should be carried out in their designated HIV centre.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions
Digital library