Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Kvalita DNA ve spermiích je negativně ovlivněna věkem mužů a je rizikovým faktorem početí / Krátká Z
Author
Krátká, Zuzana
Imunologická laboratoř GENNET s.r.o., Praha

Cited source
Česká gynekologie. 2017, roč. 82, č. 6, s. 491-495. ISSN: 1210-7832; 1805-4455 (elektronická verze).
Date of issue
2017
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: A 4086 ; neváz. 310
Record number
bmc18000251
Persistent link
Parallel Title Proper
DNA quality of spermatozoa is negatively affected by male age and represents a risk factor for conception
Abstract
Cíl studie: Přehled problematiky zhoršování kvality spermií starších mužů a s tím souvisejících rizik početí. Typ studie: Přehledový článek. Název a sídlo pracoviště: Imunologická laboratoř GENNET s.r.o, Praha. Metodika: Sledovanou skupinou jsou muži z párů s poruchou reprodukce. Výsledky: S vyšším věkem u mužů klesá objem ejakulátu, celkový počet spermií, pohyblivost spermií a zhoršuje se jejich morfologie. S věkem se zvyšuje počet de novo vzniklých genových mutací, množství chyb v epigenetické modifikaci DNA a počet apoptotických spermií s fragmentovanou DNA v ejakulátu. Kvalitu spermií ovlivňuje nejen věk, ale také životní styl. Rizikovými faktory jsou kouření, nadváha, nezdravá strava, nedostatek pohybu, zvýšená teplota a onemocnění, jako je varikokéla, infekce močových cest, nádorová onemocnění, hormonální nerovnováha a další. Závěr: Plodnost mužů není časově neomezená. S věkem klesá pravděpodobnost početí a prodlužuje se významně doba snahy o koncepci. Urologické a andrologické vyšetření starších mužů by mělo patřit k základnímu vyšetřovacímu postupu u párů s poruchou reprodukce. Kromě spermiogramu, endokrinologického vyšetření a zobrazovacích metod se doporučuje také použití moderních diagnostických metod – stanovení počtu apoptotických spermií a spermií s fragmentací DNA. I když jsou možnosti léčby poruch plodnosti starších mužů omezené, cílená léčba a zdravý životní styl může přispět ke zlepšení kvality spermií.
English Abstract
Objective: Review the effect of ageing on decreasing quality of sperm and increasing risks of reproductive outcome. Design: Review. Setting: Laboratory of Immunology, GENNET s.r.o, Prague. Methods: Study group – men from sub-fertile couples. Results: Male age is associated with a decrease of semen volume and deterioration of total sperm count, motility and morphology. Number of de novo gene mutations, defects in DNA epigenetic modifications and number of apoptotic sperm with fragmented DNA increase in ageing men. Male age and life-style have an impact on quality of sperm. The risk factors are smoking, overweight, unhealthy food, lack of physical activity, increased body temperature and illnesses e.g. varicocele, urinary tract infections, cancer diseases and hormonal imbalances. Conclusion: Men fertility is not age-unlimited. The probability of conception significantly decreases in older men and the time to conception is significantly prolonged. Urological and andrological examination should be compulsory for older men from subfertile couples. The standard examinations – semen analyses, endocrine examination, ultrasound imaging etc. plus modern methods – such as the examination of sperm DNA fragmentation and the percentage of apoptotic sperm - are recommended. Although the treatment options of male subfertility are limited, the targeted treatment and improvement of patient´s life style can positively influence the sperm quality.
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK