Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Title
MedLike - spolehlivé informace o zdraví a nemoci pro občana v Národní lékařské knihovně / Eva Lesenková, Helena Bouzková, Adéla Jarolímková, Filip Kříž, Klára Mašková, Lenka Maixnerová
Author
Lesenková, Eva, 1946-
Národní lékařská knihovna, Praha

Bouzková, Helena, 1962-
Národní lékařská knihovna, Praha

Jarolímková, Adéla, 1975-
Národní lékařská knihovna, Praha

Kříž, Filip, 1977-
Národní lékařská knihovna, Praha

Bohutínská, Klára, 1992-
Národní lékařská knihovna, Praha

Maixnerová, Lenka, 1972-
Národní lékařská knihovna, Praha

Cited source
MEDSOFT .... Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2017, s. 135-140. ISSN: 1803-8115.
Date of issue
2017
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články, článek ve sborníku
Link
Call number
NLK: K 91979
Record number
bmc17017512
Persistent link
Parallel Title Proper
MedLike - valuable health information for citizen in National Medical Library
Abstract
Národní lékařská knihovna (NLK) patří mezi veřejné specializované knihovny v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Její fondy a služby jsou přístupné všem uživatelům. Posláním NLK je nejen rozvíjet a zlepšovat přístup k vědeckým zdravotnickým informačním zdrojům, ale také účinně podporovat informačně zdravotní gramotnost občana. V rámci nové webové prezentace je vytvářena speciální nabídka informačních služeb pro občany. Jedná se o soubor spolehlivých informačních zdrojů o zdraví a nemoci (MedLike), jenž se může vyvinout v portál. Pro vymezení obsahu MedLike je vytvářena metodika, která určuje postupy jak vybírat, zpracovávat, ukládat a také vyhledávat informační zdroje. Systematickou selekcí vytipovaných spolehlivých zdrojů pro laiky a jejich doporučením a zpřístupněním se NLK zapojí do podpory zvýšení zdravotní gramotnosti občana.
English Abstract
National Medical Library (NML) among the public library specialized in medicine and related fields. Its collections and services are accessible to all users. NLM´s mission is not only to develop and improve access to scientific medical information resources through modern library and information services using technology solutions, but also effectively promote information-health literacy of citizens. On the website of the NPC preparing a special offer information services for citizens. It is a set of reliable sources of information about health and disease (MedLike), which may develop into a portal. For the definition of the content is created MedLike methodology that defines the procedures to collect, process, store and search information sources. Systematic selection of selected reliable sources for lay people and making them accessible to the NLM involved in support to increase health literacy.
General Note
Roztoky u Prahy, 21.-22. března 2017
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions