Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Title
Podpora zdravotní gramotnosti občana - ověřené zdroje informací o zdraví a nemoci v NLK / Helena Bouzková, Eva Lesenková
Author
Bouzková, Helena, 1962-
Národní lékařská knihovna, Praha

Lesenková, Eva, 1946-
Národní lékařská knihovna, Praha

Cited source
MEDSOFT .... Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2016, s. 12-15. ISSN: 1803-8115.
Date of issue
2016
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články, článek ve sborníku
Link
Call number
NLK: K 91217
Record number
bmc16032517
Persistent link
MESH descriptor
zdravotní výchova (pracovní síly, metody, organizace a řízení)
informační služby (pracovní síly, organizace a řízení)
lékařské knihovny (pracovní síly)
knihovnické služby (pracovní síly, organizace a řízení)
databáze bibliografické
programy Healthy People (metody, organizace a řízení)
Parallel Title Proper
Support of health information literacy for public libraries in the Czech Republic
Abstract
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mecha - nismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Národní lékařská knihovna, spe - cializovaná odborná knihovna poskytující přístupy ke kvalitním zdravotnickým zdrojům se zapojila do aktivit této strategie v oblasti, která věnuje pozornost zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel ČR.
English Abstract
National strategy of health protection and support and disease prevention Health 2020 is a framework summary of actions for public health development in the Czech Republic... The aim of the strategy is primarily to stabilize the system of disease prevention and health support and protection and to start up efficient and sustainable mechanisms for improvement of the population state of health. National Medical Library (NML) as a specialized library offering access to the high-quality information resources has got involved in the activities of this strategy in the area of improvement of the health literacy of Czech citizens.
General Note
28. seminář MEDSOFT, Roztoky u Prahy, 12.-13. dubna 2016
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions