Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Title
Databáze Bibliographia medica Čechoslovaca jako zdroj informací o publikačních výstupech vědy a výzkumu ve zdravotnictví / Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková, Michal Záviška
Author
Maixnerová, Lenka, 1972-
Národní lékařská knihovna, Praha

Kříž, Filip, 1977-
Národní lékařská knihovna, Praha

Bouzková, Helena, 1962-
Národní lékařská knihovna, Praha

Lesenková, Eva, 1946-
Národní lékařská knihovna, Praha

Horsák, Ondřej, 1980-
Národní lékařská knihovna, Praha

Jarolímková, Adéla, 1975-
Národní lékařská knihovna, Praha

Záviška, Michal, 1974-
Národní lékařská knihovna, Praha

Cited source
MEDSOFT .... Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2013, s. 131-139. ISSN: 1803-8115.
Date of issue
2013
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články, článek ve sborníku
Grant number
Link
Call number
NLK: K 88636, CD 1416
Record number
bmc13015214
Persistent link
Abstract
Databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní bibliografie dokumentů z biomedicínských oborů. Producentem databáze je Národní lékařská knihovna (NLK). Bibliografie je vytvářena od roku 1947, v elektronické podobě je cca 750.000 záznamů, u cca 45.000 záznamů je připojen plný text přes Digitální knihovnu NLK a u cca 55.000 záznamů existuje odkaz na plnou verzi na stránky časopisu. Databáze je volně přístupná přes internet prostřednictvím portálu Medvik. Obsahem BMČ jsou záznamy monografií, časopisů, článků, kapitol, abstraktů, šedé literatury a dalších dokumentů týkajících se oboru biomedicína, které byly publikovány na území ČR (do roku 2000 též práce vydané na Slovensku), plus práce českých autorů, které byly publikovány v zahraničí (zahraniční bohemika). Zpracování a zpřístupnění BMČ prošlo v posledních letech řadou změn, které přinesly mj. vyšší kvalitu dat, aktuálnost a přehlednost tohoto cenného zdroje. Při řešení projektu „Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů“ IGA MZ ČR byla v roce 2012 provedena analýza publikačních výstupů z projektů IGA MZ ČR. V analýze bylo prověřeno 390 grantových zpráv IGA a bylo zjištěno, že v databázi BMČ z tohoto vzorku není zachyceno 49% publikačních výstupů. Následně byla zavedena nová metodika výběru a zařazování publikovaných výsledků vědy a výzkumu do databáze BMČ. Výsledky analýzy byly také použity pro zlepšení akvizice informačních zdrojů NLK.
General Note
MEDSOFT 2013, Roztoky u Prahy, 26. - 27. března 2013
Internal Bibliographies/Indexes Note
Literatura
Clipboard
Further actions